- analytik kısmı -
En Güncel ve Kaliteli Bilgiler

Dünya Sağlık Örgütünün engellilik tanımı nedir?

Dünya Sağlık Örgütünün engellilik tanımı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre engellilik, bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle sosyal, duygusal veya fiziksel olarak kısıtlı olması durumudur.

Dünya Sağlık Örgütünün engellilik tanımı nedir? Engellilik, bireyin işlevlerini sınırlayan sağlık sorunları olarak tanımlanır. Bu sorunlar, fiziksel, zihinsel veya duygusal alanlarda olabilir. Engellilik, sosyal etkileşimde ve yaşam kalitesinde kısıtlamalara neden olabilir. Engellilik, tam veya kısmi olarak kalıcı olabilir ve yaş, cinsiyet veya sosyo-ekonomik durumdan etkilenmeksizin herkesi etkileyebilir. Engellilik, toplumun genel yapılarından kaynaklanan engellerle de ilişkilidir. Bu nedenle, engellilik sadece bireyin kendi sağlık durumu ile ilgili değil, aynı zamanda çevresi ve toplumla olan etkileşimiyle de ilgilidir. Engellilik, bireyin yaşamındaki günlük aktiviteleri ve işlevselliği üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü engelliliği bireysel engeller ve çevresel faktörlerin etkileşimi olarak tanımlar.
Engellilik, sosyal katılımı ve yaşam kalitesini etkileyen durumların bir sonucudur.
Engellilik, kişinin sağlığı, işlevselliği ve sosyal rollerini etkileyebilir.
Dünya Sağlık Örgütü, sosyal dahil olma ve eşitlik ilkesine dayalı bir engellilik tanımı yapar.
Engellilik, sağlık sorunlarına ve çevresel engellere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
  • Engellilik, bireyin fiziksel, zihinsel veya duygusal alanlardaki kısıtlılıklarını ifade eder.
  • Dünya Sağlık Örgütü, engelliliği tıbbi bir sorun olarak değil, sosyal bir konu olarak ele alır.
  • Engellilik, çevresel faktörlerin bireyin yaşamını sınırlaması sonucu ortaya çıkabilir.
  • Dünya Sağlık Örgütü, engelliliği insan hakları çerçevesinde ele alır ve destekler.
  • Engellilik, bireyin topluma katılımını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Dünya Sağlık Örgütünün Engellilik Tanımı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), engelliliği “bir kişinin sağlık durumundaki bozukluklar nedeniyle yaşadığı sınırlamalar” olarak tanımlar. Bu tanım, fiziksel, zihinsel veya duygusal sağlık sorunları nedeniyle kişinin günlük yaşam aktivitelerini tam veya kısmen yerine getirememesi durumunu kapsar. Engellilik, sadece bireyin sağlık durumuyla ilgili değil, aynı zamanda çevresel faktörlerle de ilişkilidir.

Engellilik Türleri Nelerdir?

Engellilik, genellikle fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilir. Fiziksel engellilik, vücutta bir organın veya sistemin işlev bozukluğundan kaynaklanabilir. Zihinsel engellilik ise bireyin zihinsel kapasitesindeki kısıtlamalardır. Duygusal engellilik, ruh sağlığı sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Sosyal engellilik ise bireyin toplum içindeki rol ve ilişkilerinde yaşadığı sınırlamalardır.

Engellilikte Tanı ve Tedavi Süreci Nasıl İşler?

Engellilikte tanı ve tedavi süreci, genellikle multidisipliner bir yaklaşımla yürütülür. Bu süreçte, bireyin sağlık durumu değerlendirilir ve gerekli testler ve görüntüleme yöntemleri uygulanır. Tanı konulduktan sonra, bireye uygun bir tedavi planı oluşturulur. Bu plan genellikle rehabilitasyon, ilaç tedavisi ve terapi seanslarını içerebilir.

Engellilikte Koruyucu Sağlık Önlemleri Nelerdir?

Engellilikte koruyucu sağlık önlemleri, bireyin sağlığını korumak ve olası engellilik riskini azaltmak amacıyla alınan önlemlerdir. Bu önlemler arasında düzenli sağlık kontrolleri, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma gibi faktörler yer alabilir.

Engellilikte Toplumsal Farkındalık Nasıl Artırılabilir?

Engellilikte toplumsal farkındalık, bireylerin engelli bireylere karşı anlayışlı ve destekleyici olmalarını sağlayabilir. Bu farkındalığı artırmak için eğitim kampanyaları düzenlenebilir, engelli bireylerin toplum içindeki görünürlüğü ve katılımı teşvik edilebilir.

Engelli Bireyler İçin İstihdam Olanakları Nelerdir?

Engelli bireyler için istihdam olanakları, devletin ve özel sektörün sağladığı desteklerle artırılabilir. Engelli bireylere yönelik işe alım teşvikleri, engellilere uygun çalışma koşulları ve engelli dostu iş yerleri oluşturulması gibi adımlar bu olanakları genişletebilir.

Engellilikte Ailelere Verilen Destekler Nelerdir?

Engellilikte ailelere verilen destekler, bireyin ve ailenin yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bu destekler arasında psikososyal danışmanlık, evde bakım hizmetleri, eğitim ve istihdam olanakları konusunda rehberlik gibi hizmetler yer alabilir.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu